Ota yhteyttä

Yrityksen tunnusluvut ja tunnuslukuanalyysi

Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät tunnusluvut? Hallitsetko tunnusluvut ja osaatko tehdä niistä oikeat johtopäätökset? Awita tuottaa yrityksen tunnusluvut kattavan ja tehokkaan taloushallinnon avulla ja tekee myös tunnuslukuanalyysin, jotta sinä tiedät mikä kannattaa.

Yrityksen talouden tunnusluvut jaotellaan yleensä kolmeen perustekijään, joita ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Tärkeimmät tunnusluvut voidaan laskea yrityksesi tilinpäätöksen tiedoista. Awita tarjoaa tehokkaat taloushallinnon palvelut kuten kirjanpito ja reskontra, joiden tuottamaan informaatioon tilinpäätös perustuu.

Mutta me voimme ja haluamme tarjota sinulle myös enemmän. Tilinpäätösanalyysin avulla jalostamme tilinpäätöksen tunnusluvut hyödylliseksi tiedoksi, jonka avulla voit tehdä oikeita päätöksiä liiketoimintasi kehittämiseksi. Awita voi olla yrityksesi strateginen kumppani, joka tuottaa tärkeimmät tunnusluvut, mutta myös seuraa, analysoi, reagoi ja neuvoo lukujen perusteella ja yrityksesi liiketoiminnan syvällisesti tuntien. Siksi tarjoamme kattavat talouspäällikköpalvelut, joiden yksi osa tunnuslukuanalyysi on.

NavigointiTalouspäällikkö

Neuvoo ja analysoi

Tarjoamme asiakkaallemme talouspäällikköpalvelut strategisena kumppanuutena. Sähköistämme ja tehostamme perinteiset, rutiininomaiset taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävät yrityksellesi sopivalla tavalla tuottamaan luotettavaa ja täsmällistä tietoa. Sen jälkeen Awitan talouspäällikkö voi keskittyä seuraamaan ja analysoimaan numeroita ja reagoimaan ja neuvomaan niiden perusteella.

Suunnitellaan talouspäällikköpalvelun
avulla yhdessä yrityksellesi:

Perustana tehokas
talous- ja henkilöstöhallinto

Taloushallinto

Kun yrityksesi taloushallinnon rutiinityöt kuten kirjanpito, reskontra, ilmoitukset ja tilinpäätös on automatisoitu mahdollisimman pitkälle, saat käyttöösi varmasti ajantasaista ja luotettavaa tietoa. Voit itse keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen. Oikeat päätökset perustuvat luotettavaan tietoon.


 • Kirjanpito

 • Myyntireskontra

 • Ostoreskontra

 • Tilinpäätös

 • Konsernit


 • Veroilmoitukset

Henkilöstöhallinto

Anna meidän hoitaa puolestasi esimerkiksi palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset ja auttaa työsopimuksien laatimisessa. Näin pidät työntekijät tyytyväisinä ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen menestyksen avain.


 • Palkanlaskenta

 • Viranomaisilmoitukset

 • Tukihakemukset


 • Työsopimukset


Tärkeimmät talouden mittarit


Tilinpäätösanalyysissä tutkimme yrityksen kannattavuutta ja taloudellista tilaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Tilinpäätöksestä voimme laskea useita tunnuslukuja, joiden avulla voimme tehdä oikeita johtopäätöksiä yrityksesi tilanteesta, visioida tulevaa tai tarvittaessa vertailla saman toimialan yrityksiä keskenään.

Tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius.

Jos yrityksen kannattavuus on heikko, ei yrityksellä ole pitemmällä aikavälillä toimintaedellytyksiä.

Kannattavuuden mittarit ovat liikevaihtoon suhteutetut katemittarit:


 • myyntikate
 • käyttökate
 • liiketulos
 • rahoitustulos
 • nettotulos
 • kokonaistulos

ja pääomaan suhteutetut tuottomittarit:

 • oman pääoman tuotto
 • sijoitetun pääoman tuotto
 • kokonaispääoman tuotto.


Vakavaraisuus tarkoittaa sitä, että myös yrityksen rahoitus on kunnossa. Hyväkään kannattavuus ei yleensä yksin riitä pitämään yritystä pinnalla vaan yrityksen pitää pystyä myös suoriutumaan rahoitukseen liittyvistä velvoitteista, joita ovat mm. lainojen korot ja lyhennykset.

Maksuvalmius tarkoittaa sitä, että yritys selviytyy liiketoimintansa juoksevista kuluista kuten palkoista ja tarvittavista tavarahankinnoista. Maksuvalmiutta voimme mitata sekä staattisilla taseesta lasketuilla että dynaamisilla rahavirtoihin perustuvilla mittareilla.

Tämän lisäksi tuotamme ja analysoimme tarpeesi mukaan muutkin yrityksen tunnusluvut, niin että sinä aina tiedät mikä kannattaa. Ota yhteyttä ja kysy lisää!