Ota yhteyttä

Yrityksen veroilmoitukset

Yrityksen veroilmoitus laaditaan, jotta verohallinto saa tiedot tuloverotusta varten. Käytännössä kaikkien yritysten on annettava veroilmoitus ilman erillistä kehotusta. Yhteisöjen pitää jättää veroilmoitus Verohallinnolle neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Verohallinto suosittelee, että veroilmoitus annetaan sähköisesti, jolloin tiedot siirtyvät suoraan Verohallinnolle. Myös oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen muuttui vuoden 2017 alussa. Kausiveroilmoitus jäi historiaan ja arvonlisävero, työnantajasuoritukset ja muut oma-aloitteiset verot ilmoitetaan nykyään verkossa esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa.

Awitan avulla teet veroilmoitukset aidosti sähköisesti suoraan yrityksesi taloushallinto-ohjelmistosta Verohallinnolle. Ota yhteyttä, tiedät mikä kannattaa!

NavigointiTalouspäällikköpalvelut

Tiedät mikä kannattaa

Tarjoamme asiakkaallemme talouspäällikköpalvelut strategisena kumppanuutena. Sähköistämme ja tehostamme perinteiset, rutiininomaiset taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävät yrityksellesi sopivalla tavalla tuottamaan luotettavaa ja täsmällistä tietoa. Sen jälkeen Awitan talouspäällikkö voi keskittyä seuraamaan ja analysoimaan numeroita ja reagoimaan ja neuvomaan niiden perusteella.

Talouspäällikkö auttaa,
kun kyseessä on yrityksesi:

Anna tilitoimiston hoitaa veroilmoitukset


Tehokas, aidosti sähköinen taloushallinto on paras apu myös silloin, kun kyseessä on yrityksen veroilmoitus tai työnantajan vuosi-ilmoitus kalenterivuonna maksetuista palkoista ja suorituksista. Awitan avulla onnistuu aidosti sähköiset ilmoitukset suoraan yrityksesi taloushallinto-ohjelmistosta Verohallinnolle.

Vaikka veroilmoitusten perustiedot tulevatkin taloushallinto-ohjelmasta, Awitan asiantuntijat käyvät veroilmoitukset myös itse läpi, jotta kaikki on varmasti oikein eikä ikäviä yllätyksiä tule.

Kun kenenkään ei enää tarvitse syöttää kirjanpidon lukuja manuaalisesti veroilmoitukseen, sinä voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen ja me tilitoimistonasi voimme keskittyä yritystoimintasi taloudellisten lukujen tulkintaan niiden keräämisen ja edelleen lähettelyn sijasta.

Ratkaistaan yrityksesi taloushallinto sekä siihen kuuluvat tuloveroilmoitukset, alv-ilmoitukset, palkkahallinnon vuosi-ilmoitukset ja muut vuosi-ilmoitukset aidosti sähköisesti yrityksesi tarpeen mukaan.

Awita hoitaa rutiinit tehokkaasti pois alta, jotta voimme yhdessä keskittyä siihen, miten optimoidaan yrityksesi verosuunnittelu ja esimerkiksi osinkoverotus. Se puoli onnistuu talouspäällikköpalvelumme avulla. Ota yhteyttä, tiedät mikä kannattaa!