Ota yhteyttä

Tilinpäätös täsmällisesti yhtiölle kuin yhtiölle

Määritelmän mukaan tilinpäätös on yrityksen tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös kannattaa antaa asiantuntijan laadittavaksi. Awitan avulla tilinpäätös onnistuu joustavasti, ripeästi ja yrityksesi tarpeen mukaan tehokkaaseen, sähköiseen taloushallintoon perustuen.

Tilinpäätöksestä ja sen muotoseikoista määrää kirjanpitolaki ja siksi sen sisältö, esittämismuoto ja mukaan liitettävät dokumentit eivät ole yrityksen itsensä päätettävissä. Suomen kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä pitää olla mukana:

  • tuloslaskelma
  • tase
  • tuloslaskelman ja taseen liitetiedot
  • rahoituslaskelma
  • toimintakertomus


Tuloslaskelma kuvaa, kuinka tilikauden tulos on muodostunut ja tase kertoo tilinpäätöspäivän taloudellisen aseman. Rahoituslaskelma ja toimintakertomus vaaditaan vain suurilta yrityksiltä ja pörssiyhtiöiltä.

NavigointiTalouspäällikköpalvelut

Tiedät mikä kannattaa

Tarjoamme asiakkaallemme talouspäällikköpalvelut strategisena kumppanuutena. Sähköistämme ja tehostamme perinteiset, rutiininomaiset taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävät yrityksellesi sopivalla tavalla tuottamaan luotettavaa ja täsmällistä tietoa. Sen jälkeen Awitan talouspäällikkö voi keskittyä seuraamaan ja analysoimaan numeroita ja reagoimaan ja neuvomaan niiden perusteella.

Talouspäällikkö auttaa,
kun kyseessä on yrityksesi:

Tilitoimisto laatii tilinpäätöksen puolestasi


Olipa kyseessä osakeyhtiön tilinpäätös, toiminimen tilinpäätös tai näiden lisäksi vaadittava isomman yrityksen rahoituslaskelma, Awitalta saat asiantuntevaa apua ja joustavaa palvelua. Lisäksi meiltä luonnistuu tehokkaasti tilinpäätöksen vaatima viranomaisraportointi.

Tilinpäätöksessä kannattaa luottaa tilitoimiston apuun, sillä tilinpäätöksen laadinta itsessään on prosessina vaativa, mutta se edellyttää myös hyvää kirjanpitolain, verotukseen liittyvien lakien ja myös osakeyhtiölain tuntemusta.

Tilinpäätöksen laadintaa säätelevät monet muotovaatimukset. Tilinpäätös on laadittava valmiiksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Siinä on käytettävä suoriteperustetta eli tavaran tai palvelun luovutuspäivämäärä ratkaisee, mille tilikaudelle tulo tai meno täytyy kirjata. Tilinpäätöksessä pitää esittää tuloslaskelmasta, taseesta ja mahdollisesta rahoituslaskelmasta myös vertailutieto edelliseltä tilikaudelta ja aina laatia myös tase-erittelyt. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

Kun annat tilinpäätöksen Awitan huolehdittavaksi, voit itse kehittyä liiketoimintasi kehittämiseen. Lisäksi saat strategisen kumppanin, joka katsoo mielellään numeroiden taakse ja kertoo sinulle, mitä johtopäätöksiä tilinpäätöksestä kannattaa tehdä. Awita ei keskity ainoastaan tilinpäätöksen laadinnan rutiinityöhön, vaan analysoi, keskustelee ja neuvoo. Jotta sinä tiedät mikä kannattaa. Ota yhteyttä!