Ota yhteyttä

Konsernit ja konsernitilinpäätös

Määritelmän mukaan konsernitilinpäätös on konsernin laatima tilinpäätös, jossa yhdistetään konserniyritysten laskelmien eriä ja vähennetään eriä toisistaan. Konsernitilinpäätöksen laadinta tapahtuu konserniyritysten tuloslaskelmien ja taseiden sekä niiden liitteenä ilmoitettavien tietojen yhdistelmänä.

Awitalta onnistuu myös konsernitilinpäätökset täsmällisesti ja aidosti sähköisesti. Olennaista on tietää milloin yritystoiminnassa on kyseessä konsernin muodostuminen ja missä tapauksessa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus syntyy. Konsernisuhde syntyy, kun kirjanpitovelvollisella on määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa yhtiössä joko suoraan tai välillisesti.

Jos pohdit, kannattaako yritystoimintasi toteuttaa konsernimuotoisena tai jos liiketoimintasi on jo konsernimuotoista, mutta etsit uutta tilitoimistoa, Awita voi auttaa. Ota yhteyttä, meiltä luonnistuu konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan, mutta tarvittaessa voimme toteuttaa konserniseurantaa ja -raportointia myös kuukausittain, asiakkaan toiveiden mukaan. Tällöin teemme konserniyhdistelyt ja -eliminoinnit joka kuukausi ja asiakkaanamme saat kuukausittain selkeät graafiset seurantaraportit.

NavigointiTalouspäällikköpalvelut

Tiedät mikä kannattaa

Tarjoamme asiakkaallemme talouspäällikköpalvelut strategisena kumppanuutena. Sähköistämme ja tehostamme perinteiset, rutiininomaiset taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävät yrityksellesi sopivalla tavalla tuottamaan luotettavaa ja täsmällistä tietoa. Sen jälkeen Awitan talouspäällikkö voi keskittyä seuraamaan ja analysoimaan numeroita ja reagoimaan ja neuvomaan niiden perusteella.

Talouspäällikkö auttaa,
kun kyseessä on yrityksesi:

Milloin konsernisuhde ja konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus syntyy?


Konsernisuhde syntyy, kun kirjanpitovelvollisella on määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa yhtiössä joko suoraan tai välillisesti. Määräysvalta syntyy suoraan silloin, kun yrityksellä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen osakkeiden muodostamasta määräysvallasta. Välillisesti määräysvalta on silloin, kun kirjanpitovelvollisella on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö kohdeyrityksen hallituksen tai vastaavan elimen jäsenistä. Määräysvaltaa käyttävä yhtiö on emoyhtiö ja määräysvallassa olevat yhtiöt ovat tytäryhtiöitä.

Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus määritellään kirjanpitolaissa ja osakeyhtiölaissa. Aiemmin kaikkien pientenkin konsernien piti laatia konsernitilinpäätös, jos emoyhtiö jakoi osinkoa omistajilleen. Pienten konsernien hallinnollinen taakka helpottui, kun kirjanpitolakia ja osakeyhtiölakia uudistettiin vuoden 2016 alusta. Nyt pienet konsernit on vapautettu konsernitilinpäätöksestä.

Uudistetun kirjanpitolain mukaan pienkonserni on konserni, joka ylittää päättyneen ja sitä välittömästi edeltäneen tilikauden tilinpäätöspäivänä enintään yhden seuraavista arvoista:

  • liikevaihto 12 miljoonaa euroa
  • tase 6 miljoonaa euroa
  • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä


Näin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus määritellään tiivistetysti. Jos haluat selvittää, millä tavoin asia koskee mahdollisesti sinun yritystoimintaasi tai jos olet etsimässä uutta tilitoimistoa, me voimme olla strateginen kumppanisi, jolta onnistuu konsernitilinpäätöskin sujuvasti ja tehokkaasti, mutta joka on valmis tekemään enemmänkin menestyksesi eteen. Ota yhteyttä, tiedät mikä kannattaa!