Ota yhteyttä

Autamme laatimaan yrityksesi työsopimukset

Työsopimus on yleensä kirjallinen dokumentti, jonka avulla työntekijä ja työnantaja sopivat työsuhteesta ja sen ehdoista. Työsopimuksien ja työn tekoa säätelee työsopimuslaki.

Merkittävimmät työsopimuslaissa määriteltävät asiat ovat työsuhteen vähimmäisehtojen määräytyminen ja työntekijän ja työnantajan velvollisuudet kuten esimerkiksi työnantajan palkanmaksuvelvollisuudet. Joistakin työsopimuslain säätämistä asioista voidaan poiketa työsopimuksen ja työehtosopimuksen perusteella.

Työsopimuksia laatiessa on siis hyvä tuntea riittävästi työsopimuslaki ja työehtosopimukset. Näissä asioissa saat parhaan avun asiantuntevalta kumppanilta. Awita voi valmistella yrityksesi työsopimuspohjat ja auttaa laatimaan työsopimukset niin, että voit olla varma, että työsopimuslakia ja alasi työehtosopimuksia noudatetaan.

Eri aloja koskevien työehtosopimusten liitteenä on usein kyseiselle alalle sopiva työsopimusmalli, jonka perusteella yrityksesi työsopimukset voidaan laatia. Tarvittaessa Awita laatii yrityksesi työsopimukset ja työsopimuspohjat käyttöösi ja voit itse keskittyä ydinosaamiseesi. Tiedät mikä kannattaa!

NavigointiTalouspäällikköpalvelut

Tiedät mikä kannattaa

Tarjoamme asiakkaallemme talouspäällikköpalvelut strategisena kumppanuutena. Sähköistämme ja tehostamme perinteiset, rutiininomaiset taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävät yrityksellesi sopivalla tavalla tuottamaan luotettavaa ja täsmällistä tietoa. Sen jälkeen Awitan talouspäällikkö voi keskittyä seuraamaan ja analysoimaan numeroita ja reagoimaan ja neuvomaan niiden perusteella.

Talouspäällikkö auttaa,
kun kyseessä on yrityksesi: